Σε ποιους απευθύνονται τα μαθήματα Ιατρικής Ορολογίας;

Τα μαθήματα Ιατρικής Ορολογίας απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν Σπουδές Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φυσικοθεραπείας, Μαιευτικής ή Φαρμακευτικής.  Τα μαθήματα διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα και η διάρκειά τους εξαρτάται από το υπάρχον επίπεδο Αγγλικών του Υποψηφίου.