Ποιο είναι το μοντέλο της συγκατοίκησης στις Πανεπιστημιακές Εστίες?

Οι Εστίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία ακολουθούν το μοντέλο του “διαμερίσματος”, με ξεχωριστά υπνοδωμάτια για κάθε συγκάτοικο και κοινούς τους υπόλοιπους χώρους: living room, κουζίνα και μπάνιο. Το μπάνιο μπορεί να είναι και προσωπικό.

Στα διαμερίσματα των Εστιών μπορεί να συγκατοικούν από 3 έως 8 άτομα, ανάλογα με το μέγεθος του διαμερίσματος. Ανάλογα με τον αριθμό συγκατοίκων είναι αντίστοιχα μεγάλοι και οι κοινοί χώροι (π.χ 2-3 μπάνια, 2 ψυγεία, 2 συσκευές κουζίνας κλπ).