Πως: Προϋποθέσεις / Διαδικασίες

ΠΩΣ

Προϋποθέσεις / Διαδικασίες

Η Εισαγωγή σε Διακεκριμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού είναι ένα σημαντικό και περίπλοκο Project σε επίπεδο Επαγγελματία, με πολλά σημεία προσοχής και λεπτομέρειες που δεν πρέπει να ξεφύγουν. Όλα αυτά η UniBridge σου τα προσφέρει με Εγγύηση.

Τα 12 Σημεία που πρέπει να έχεις υπόψη σου πριν ξεκινήσεις την Αίτηση είναι: 

 1. Το κόστος Διδάκτρων (εάν υπάρχουν) του προγράμματος που σε ενδιαφέρει
 2. Το κόστος Διαβίωσης στην περιοχή/πόλη που σε ενδιαφέρει
 3. Τυπικές Διαδικασίες της Χώρας (visa, κτλ.) 
 4. Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων (Deadlines)
 5. Σύστημα Αιτήσεων ή Individual: Για να εισαχθείς στο Πανεπιστήμιο το οποίο θα επιλέξεις να φοιτήσεις, θα πρέπει να γνωρίζεις με ποιο τρόπο δέχεται τις Αιτήσεις. Σε ορισμένες χώρες υπάρχει ενιαίο σύστημα Αιτήσεων (για όλα τα Πανεπιστήμια) και συγκεκριμένος μέγιστος αριθμός Αιτήσεων. Σε άλλες χώρες αίτηση απευθείας σε όσα Πανεπιστήμια θέλεις! 
 6. Πιστοποίηση ικανότητας φοίτησης,  η οποία προκύπτει από τη βαθμολογία στο Απολυτήριο , στο Foundation, στις Πανελλήνιες, στο Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κλπ.
 7. Πιστοποίηση επάρκειας Αγγλικής γλώσσας (IELTS, TOEFL, Cambridge Proficiency)
 8. Συστατικές επιστολές (από καθηγητές ή και εργοδότες για τα Μεταπτυχιακά) 
 9. Personal Statement, Βιογραφικό (CV), άλλες εκθέσεις (όπου χρειάζονται)
 10. Εισαγωγικές Εξετάσεις (για συγκεκριμένες Ειδικότητες ή Πανεπιστήμια) 
 11. Ποινικό Μητρώο (εάν κάποιες Ειδικότητες το απαιτούν, όπως Κοινωνικών Λειτουργών, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων κλπ.)
 12. Πιστοποιητικό Υγείας Υποψηφίου (πχ Ιατρικές Σπουδές, Φαρμακευτική, Διαιτολογία, κλπ)