Το μπάνιο στις Εστίες είναι προσωπικό ή κοινόχρηστο?

Συνήθως τα μπάνια είναι κοινόχρηστα και οι φοιτητές τα μοιράζονται με τους υπόλοιπους συγκατοίκους του διαμερίσματός τους.  Πολλά κτίρια Εστιών διαθέτουν και δωμάτια με προσωπικό μπάνιο. Στην περίπτωση αυτή το κόστος του δωματίου είναι υψηλότερο κατά 10-20%.