Επιτρέπεται το κάπνισμα εντός της Εστίας?

Σύμφωνα με την πολιτική των Πανεπιστημίων για λόγους προστασίας των φοιτητών απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς χώρους  και γι’ αυτό έχουν τοποθετηθεί εντός όλων των κλειστών χώρων μηχανισμοί ανίχνευσης καπνού.

Οποιαδήποτε απόπειρα καταπάτησης του κανονισμού τιμωρείται ανάλογα με τα προβλεπόμενα μέτρα από το κάθε Πανεπιστήμιο.

Το ίδιο ισχύει και για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.