Πώς παίρνει και πώς αποπληρώνει κανείς το Κρατικό Φοιτητικό Δάνειο Διδάκτρων  στη Μ. Βρετανία?

Προπτυχιακές Σπουδές (Bachelor)

Κάθε σπουδαστής μπορεί να πάρει ένα προσωπικό Φοιτητικό Δάνειο (Student Loan) με πολύ χαμηλό επιτόκιο, χωρίς εγγυητή, χωρίς να εμπλέκονται ποτέ εισπρακτικές εταιρίες, παρά μόνο με το Διαβατήριο ή την Ταυτότητά του και την επιβεβαίωση της αποδοχής του από Βρετανικό Κρατικό Πανεπιστήμιο, για να καλύψει έτος προς έτος, το κόστος όλων των Διδάκτρων του  Πανεπιστημίου.

Το ποσό που δικαιούται είναι για κάθε έτος ίσο με το ποσό των Διδάκτρων και κατατίθεται από το Βρετανικό Κράτος στο εκάστοτε Πανεπιστήμιο για λογαριασμό του φοιτητή και πλέον το ποσό αυτό πρέπει ο φοιτητής να αποπληρώσει στο Βρετανικό Κράτος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master)

Κάθε σπουδαστής μπορεί να πάρει ένα προσωπικό Φοιτητικό Δάνειο (Student Loan) με πολύ χαμηλό επιτόκιο, χωρίς εγγυητή, χωρίς να εμπλέκονται ποτέ εισπρακτικές εταιρίες, παρά μόνο με το Διαβατήριο ή την Ταυτότητά του και την επιβεβαίωση της αποδοχής του από Βρετανικό Κρατικό Πανεπιστήμιο, για να καλύψει το κόστος όλων των Διδάκτρων του Πανεπιστημίου.

Το ποσό που δικαιούται είναι έως και £10,609 λίρες Αγγλίας/έτος (στοιχεία 2020)  και η διαφορά είναι ότι το ποσό κατατίθεται στον λογαριασμό του φοιτητή για να το ξοδέψει όπως επιθυμεί.

Αποπληρωμή Βρετανικού Κρατικού Φοιτητικού Δανείου (Bachelor ή Master)

Το Βρετανικό Φοιτητικό Δάνειο μπορεί να αρχίσει να αποπληρώνει κάθε σπουδαστής/ρια, όταν και μόνο όταν αποφοιτήσει, έχει εισόδημα και αφού οι προσωπικές ετήσιες αποδοχές του/της ξεπεράσουν ένα ποσό αντίστοιχο των €23,000 τον χρόνο!!  (σημ. το κράτος που ζει και εργάζεται μετά τις Σπουδές δεν παίζει κανένα ρόλο).

Όταν ξεπεραστεί το επίπεδο των €23,000 τον χρόνο, το Βρετανικό κράτος απαιτεί την καταβολή του 9% του πλεονάσματος των εσόδων πάνω από τις €23,000.

Αν τυχόν οι αποδοχές δεν ξεπεράσουν ποτέ τις €23,000 τον χρόνο, τότε το Φοιτητικό Δάνειο δεν θα αποπληρωθεί ποτέ ούτε αυτό αντίστοιχα.

Μετά από 30 χρόνια οποιοδήποτε υπόλοιπο του Φοιτητικού Δανείου ή και ολόκληρο το Δάνειο ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ !