Το Φοιτητικό Δάνειο καλύπτει και τη διαμονή μου?

Συνήθως  η οικονομική βοήθεια που δίνει είτε το κράτος στο οποίο ανήκει το Πανεπιστήμιο είτε το ίδιο το Πανεπιστήμιο, καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τα Δίδακτρα Σπουδών σου.   Εξαίρεση αποτελούν τα Φοιτητικά Δάνεια για Μεταπτυχιακά στην Αγγλία και την Ουαλία, τα οποία οι φοιτητές λαμβάνουν σε δικό τους λογαριασμό και με αυτά μπορούν να καλύψουν μέρος ή και όλο το κόστος διαβίωσής τους, ανάλογα με το ύψος των Διδάκτρων.

Αν για παράδειγμα ένα Master έχει δίδακτρα 5,000 λίρες και το κόστος Διαμονής στη συγκεκριμένη πόλη/περιοχή μπορεί να κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα μέχρι 5,500 λίρες, τότε το αντίστοιχο ποσό των 10,609 λιρών του Φοιτητικού Δανείου για Master θα καλύψει 100% τα Δίδακτρα και τη Διαμονή !!!