Το Φοιτητικό Δάνειο/Χρηματοδότηση καλύπτει όλα τα έτη Σπουδών μου?

Όποια λύση Χρηματοδότησης και να επιλέξεις (δάνειο, επιχορήγηση, υποτροφία), ισχύει συνήθως ξεχωριστά για κάθε ακαδημαϊκό έτος.  Θα πρέπει να φροντίσεις κάθε χρόνο να γίνεται η αντίστοιχη Αίτηση.   Εάν τυχόν αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να δικαιούσαι κάτι λιγότερο ή περισσότερο, είτε κάτι διαφορετικό που να μπορέσει να σε καλύψει κάθε χρόνο.