Ποιος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των Εστιών?

Η Διαχείριση των Εστιών των Πανεπιστημίων εγγυάται την καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους κάθε κτιρίου ή διαμερίσματος.  Κάθε φοιτητής όμως είναι υπεύθυνος να καθαρίζει το προσωπικό του δωμάτιο.