Ποια ηλικία είναι καταλληλότερη για το test αυτό? Η διαδικασία θα είναι δύσκολη?

Όλοι μπορούν να κάνουν αυτό το test ανεξαρτήτως ηλικίας ή βαθμίδας που βρίσκονται στο Εκπαιδευτικό Σύστημα. Αν το test γίνει σε μικρή ηλικία, τότε καλό είναι να ξαναγίνει και πάλι αργότερα, αφού οι υποψήφιοι έχουν αποκτήσει περισσότερη πληροφόρηση, εμπειρίες και έχουν εκτεθεί σε περισσότερες γνώσεις και εικόνες των διαφόρων ειδικοτήτων και επαγγελμάτων.

Πολύ σημαντικό θα ήταν αν κάθε υποψήφιος είχε κάποια στιγμή την ευκαιρία να παρακολουθήσει Ακαδημαϊκά μαθήματα διαφόρων Ειδικοτήτων και όχι μόνο εκείνα που τον ενδιαφέρουν.