Μπορώ να έχω κατοικίδια στην Εστία μου?

Γενικά απαγορεύεται από τον κανονισμό των Πανεπιστημίων οι φοιτητές να φιλοξενούν στο δωμάτιο της Εστίας τους οποιοδήποτε κατοικίδιο. Τα κατοικίδια γίνονται επιτρεπτά μόνο σε άτομα με αναπηρία, τα οποία τους διευκολύνουν στη διεκπεραίωση των καθημερινών τους αναγκών.