Μπορώ να κάνω το test ακόμα και όταν στοχεύω σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών?

Το test δεν έχει περιορισμούς και απευθύνεται τόσο σε όλους τους υποψήφιους φοιτητές για Α΄ Πτυχίο, όσο και Μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν μέσω αυτού του test να κατευθύνουν τις Σπουδές τους σε εκείνη την Ειδικότητα που είναι καταλληλότερη για τους ίδιους, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του Α´ Πτυχίου τους.