Είναι απαραίτητος ο Ακαδημαϊκός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός?

Έχεις συνειδητοποιήσει  ότι το ⅓ της ζωής μας το περνάμε στον εργασιακό μας χώρο?
Η ορθή επιλογή επαγγέλματος ανάλογα με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις φιλοδοξίες και τα όνειρα του καθενός είναι σημαντική και καθοριστική για το υπόλοιπο της ζωής του.
Εάν η επιλογή δεν γίνει ανάλογα με αυτά τα κριτήρια, μπορεί να οδηγήσει το άτομο σε δύσκολα επαγγελματικά μονοπάτια αντί στην επαγγελματική επιτυχία που ονειρεύεται να επιδιώξει.