Γιατί να κάνω προετοιμασία με τη UniBridge για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις στις Ιατρικές Σχολές?

Η UniBridge με την πολυετή εμπειρία της στον χώρο των Ιατρικών Σπουδών έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις Ιατρικών Σχολών.

Οι έμπειροι και καταξιωμένοι Καθηγητές παρέχουν στους Υποψηφίους τα απαραίτητα εφόδια, για να επιτύχουν με ευκολία στην Εξέταση Εισαγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνουν τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο της ύλης, όσο και το πιο πρακτικό.

Ο μικρός αριθμός των εκπαιδευομένων ανά τμήμα εξασφαλίζει την ποιότητα παρακολούθησης των μαθημάτων, την ταχύτερη εμπέδωση της ύλης και την άμεση συνεργασία με τον καθηγητή χωρίς να ακολουθούνται φροντιστηριακές πρακτικές.

Η UniBridge δίνει τη δυνατότητα και σε Υποψηφίους εκτός Αττικής να παρακολουθήσουν το UniBridge Medical Exam Preparation με διαδικτυακές συναντήσεις μέσω Skype. Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων καθορίζεται συγκεκριμένη μέρα και ώρα κι οι σημειώσεις αποστέλλονται στους Υποψηφίους σε ηλεκτρονική μορφή.

Όλοι όσοι συμμετέχουν στο UniBridge Medical Preparation λαμβάνουν Δωρεάν το υλικό για τη μελέτη της εξεταζόμενης ύλης και μπορούν να τεστάρουν τις γνώσεις τους Δωρεάν, παίρνοντας μέρος στις Προσομοιώσεις Εξέτασης, που διεξάγονται κάθε 10 μέρες.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες του UniBridge Medical Exam Preparation μπορούν να προγραμματίσουν Συναντήσεις με κάποιον από τους Συμβούλους της UniBridge, για να τους καθοδηγήσει και να τους προετοιμάσει Δωρεάν για τη Συνέντευξη εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.

Ο βαθμός δυσκολίας των Εισαγωγικών Εξετάσεων ελαχιστοποιείται με το UniBridge Medical Preparation.  Η σωστή καθοδήγηση από τους Καθηγητές, η αξιοποίηση του παρεχόμενου υλικού και η συνέπεια των Υποψηφίων καθιστούν εφικτή την Επιτυχία στις Εισαγωγικές.