Μπορώ να εργαστώ οπουδήποτε όσο είμαι φοιτητής ή υπάρχει περιορισμός?

Ναι, μπορείς να εργαστείς οπουδήποτε.  Ο μόνος περιορισμός στο κομμάτι εργασίας όσο είσαι full-time φοιτητής, είναι οι ώρες που κάθε κράτος επιτρέπει να εργάζεσαι part-time, παράλληλα με τις Σπουδές σου, ώστε να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι στον όγκο μελέτης του Προγράμματος στο οποίο σπουδάζεις.