Είναι δύσκολες οι Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ιατρικών Σχολών;

Ο βαθμός δυσκολίας των Εισαγωγικών Εξετάσεων ελαχιστοποιείται με το UniBridge Medical Preparation.  Η σωστή καθοδήγηση από τους Καθηγητών, η αξιοποίηση του παρεχόμενου υλικού και η συνέπεια των Υποψηφίων καθιστούν εφικτή την Επιτυχία στις Εισαγωγικές.