Πώς μπορεί ένα test να καθορίσει το επάγγελμά μου? Είναι λογικό?

Ένα test δεν μπορεί από μόνο του να καθορίσει το επάγγελμά σου. Είναι απαραίτητο να γίνει μέσω κάποιου αξιόπιστου φορέα, ώστε και τα αποτελέσματα να αξιολογηθούν από τον εξειδικευμένο Σύμβουλο Ακαδημαϊκού και  Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Έτσι, θα ανακαλύψετε μαζί αυτό που σου ταιριάζει και στη συνέχεια να μπορέσεις να επιλέξεις την πορεία (path) Σπουδών-Καριέρας που σε αντιπροσωπεύει.