Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Εάν ανήκεις στην κατηγορία του Σπουδαστή που δεν σκοπεύει να επιλέξει ως οικονομική ενίσχυση κάποιο Φοιτητικό Δάνειο, είτε η xώρα/Πανεπιστήμιο προορισμού σου δεν προσφέρει κάτι τέτοιο, τότε υπάρχει και η δυνατότητα χρηματοδότησης των Σπουδών σου από άλλους φορείς ανάλογα με τη χώρα προορισμού του υποψηφίου.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Κάθε χρόνο τα ιδρύματα του Εξωτερικού, αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τις Υποτροφίες που είναι διαθέσιμες, μαζί με τα κριτήρια για την απόκτηση τους. 

Οι Υποτροφίες συνήθως κατηγοριοποιούνται σε ομάδες ανάλογα με τα παρακάτω κριτήρια:

  • Ακαδημαϊκή Επίδοση
  • Οικονομικά ή Οικογενειακά Κριτήρια 
  • Αθλητικές Διακρίσεις

Άλλη πηγή είναι η λεγόμενη “οικονομική ενίσχυση”, που συχνά αναφέρεται ως Bursary.

Τα Bursaries προέρχεται από τα ίδια Πανεπιστήμια.  Άλλες οικονομικές ενισχύσεις μπορεί να προέρχονται από διμερείς μορφωτικές συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών, από χορηγίες ξένων κυβερνήσεων και δημόσιων οργανισμών.

Οι Σύμβουλοι της UniBridge είμαστε εδώ για να σε ενημερώσουμε και να σε βοηθήσουμε με τις διαδικασίες και να δούμε μαζί, βήμα-βήμα, τι πρέπει να γίνει για να επιδιώξεις μια οικονομική ενίσχυση Σπουδών.