Φοιτητικά Δάνεια / Χρηματοδότηση Σπουδών

Φοιτητικά Δάνεια / Χρηματοδότηση Σπουδών

Σημαντικό ερώτημα όλων των υποψήφιων φοιτητών είναι το πως θα ανταπεξέλθουν στα έξοδα, όταν το πρόγραμμα που στοχεύουν έχει δίδακτρα.

Σε πολλά Διεθνή Πανεπιστήμια (κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης) το κόστος διδάκτρων ετήσιας φοίτησης συνήθως είναι ένα χαμηλό ποσό, ίσως και λίγο χαμηλότερο από αυτό ενός ιδιωτικού σχολείου.

Συναντάμε και περιπτώσεις όπου το κόστος φοίτησης είναι Δωρεάν, όπως για παράδειγμα στη Σκωτία, τη Δανία και τη Σουηδία.  Εδώ όμως παρατηρούμε ότι τις περισσότερες φορές η διάρκεια Σπουδών είναι μεγαλύτερη σε αριθμό ετών φοίτησης. 

Κάποιες χώρες, όπως η Αγγλία και η Ουαλία χρεώνουν δίδακτρα γύρω στις 9,000 λίρες, όμως παρέχουν ξεκάθαρα πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη στους Σπουδαστές και κατά τη φοίτηση και μετά την αποφοίτηση μέσω του Career Office, που είναι πολύ δραστήριο και με εκπληκτικές διασυνδέσεις.

Φοιτητικά Δάνεια / Χρηματοδότηση Σπουδών

Αυτές οι δυνατότητες διασύνδεσης με εταιρίες, με οργανισμούς και με τις αγορές εργασίας γενικότερα μπορούν να σου εξασφαλίσουν μια λαμπρή και ανταποδοτική εργασία και καριέρα στο εξωτερικό, εάν αυτό είναι κάτι που θα σε ενδιέφερε.

Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να δει κανείς τα δίδακτρα αυτά ως επένδυση (και όχι ως οικονομικό βάρος).  Δεδομένων των Κρατικών Φοιτητικών Δανείων στη Μ. Βρετανία, η επένδυση αυτή είναι εφικτή για τον καθένα και η αποπληρωμή κάτι περισσότερο από εύκολο.

Η λέξη “δάνειο” αποτελεί ταμπού στη χώρα μας και έχει συνδεθεί με τις τράπεζες για μεγάλα ποσά και υπερβολικούς τόκους, με εισπρακτικές εταιρίες και με τα γνωστά “κόκκινα δάνεια”. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει στα Φοιτητικά Δάνεια, τα οποία μπορείς εδώ πως αποκτώνται και πως αποπληρώνονται:. 

Πολλές φορές χρηματοδότηση ή επιχορήγηση ή οικονομική ενίσχυση ή φοιτητικό δάνειο δίνονται στους φοιτητές για τα δίδακτρα της ακαδημαϊκής τους φοίτησης και από τα ίδια τα ταμεία των Πανεπιστημίων (Bursaries), ή και από φορείς ανεξάρτητους από το κράτος. 

Τέλος, οικονομική ενίσχυση μπορεί να προέρχεται από το Ελληνικό Κράτος, από κληροδοτήματα Ελλήνων ευεργετών, από διμερείς μορφωτικές συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών, από Υποτροφίες οργανισμών, δημόσιων οργανισμών ξένων κυβερνήσεων ή πάλι απευθείας από τα ίδια τα Πανεπιστήμια, στα οποία έχει γίνει δεκτός κάθε υποψήφιος.